MENU

Diğer

MERAK ETTİKLERİNİZ

Hekim Sorumluluk

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında yer alan Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan hekimler için zorunlu bir sigortadır.
 
Teminatlar
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz.
  1. GRUP  TEMİNAT LİMİTİ  200000 TL
  2. GRUP TEMİNAT LİMİTİ   400000 TL
  3. GRUP TEMİNAT LİMİTİ   600000 TL
  4. GRUP TEMİNAT LİMİTİ   800000 TL
 
Teminat tutarı maddi, manevi tazminat ve yargılama giderleri için geçerlidir.
 

Drone (İHA) Sigortası

Drone ( İHA ) Sorumluluk Sigortası , Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “ İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı “ çerçevesinde, ticari amaçlı profesyonel olarak kullanılan DRONE lar ve sertifikalı kullanıcılar için zorunlu bir sigortadır.
 
Teminatlar
 
  • DRONE (İHA)’nun çalınması, kayıp olması veya hasarlanması (varsa, üzerinde yer alan ek parçalar dahil)
  • DRONE (İHA)’nun yedek parçalarının çalınması,kayıp olması veya hasarlanması
  • Üçüncü taraflara karşı oluşabilecek hukuki sorumluluklar
  • Gizlilik ihlali sebebiyle oluşabilecek sorumluluklar
  • Gürültü sebebiyle oluşabilecek sorumluluklar

Mesleki ve Sorumluluk Sigortaları

Mühendislik Sigortası

Nakliyat Sigortaları

Enerji Santrali Sigortaları

Günümüzde şirketler, operasyonlarını ve iş süreçlerini büyük ölçüde teknolojiye bağımlı olarak sürdürüyor. Bu nedenle siber risk yönetimi ve üçüncü şahıs verilerinin saklanması konusunda gereken önlemlerin alınmaması; marka ve itibar zararlarına, veri ihlallerine, kamu otoritesinin incelemelerine ve mali kayıplara neden olabilmektedir.
Gezegenimizin en büyük sorunlarından biri mevcut enerji üretme ve tüketme alışkanlıklarının sürdürülebilir olmamasıdır. Bu durumun en somut kanıtı ise insan kaynaklı iklim değişikliğidir. Günümüzde enerjinin tüketiminin büyük çoğunluğu hala fosil kaynaklı yakıtlardan sağlanmaktadır. İklim değişikliğinin geri dönülemez olumsuz sonuçlarının en az seviyeye indirilebilmesi adına enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve ormansızlaşmanın önlenmesi konularını şirket faaliyetlerimizin, ürün ve hizmet süreçlerimizin her adımında maksimum düzeyde gözetiyoruz.

Uzun yıllardır yenilenebilir enerji sektörünü destekleyerek, enerji santrallerini tüm risklere karşı teminat altına almaktayız.. Yangın, doğal afetler, kötü niyetli hareketler, hırsızlık, makine kırılması, elektronik cihaz teminatlarının yanı sıra operasyonel kar kaybı da Enerji Santralleri Sigortası kapsamında karşılanmaktadır.
 

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?

0242 746 76 00

Adınızı ve Telefon Numaranızı YazınSizi Hemen Arayalım