MENU

Portakal Bahçesi

Devlet destekli bitkisel ürün sigortası ile  narenciye ve portakal bahçelerinizde oluşacak risklere karşı
Ürün ve ağaçta oluşacak zararları sigorta ettirebilirsiniz.
 
Tüm bitkisel ürünler için;
  • Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskınının ürünlerde neden olduğu miktar kaybı teminata dahildir.
  • Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlarını güncellemiş olması gerekmektedir.Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda sistemde poliçeyi tanzim ederiz.

MERAK ETTİKLERİNİZ

Portakal bahçesi sigortası için ana teminatlar nelerdir?

Dolu Teminatı, Yangın Teminatı, Sel ve Su Baskını Teminatı, Fırtına Teminatı, Hortum Teminatı, Deprem Teminatı, Heyelan Teminatı
 

Sigorta yaptırdım primlerin ödenmesi nasıl olur?

Bitkisel Ürün Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanır. Meyve ürünlerinde, Dolu paket teminatına ek olarak don teminatı alınmış ise, sadece don teminatında primin 2/3'ü Devlet tarafından karşılanır.
Sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 15'i peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç poliçe bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde tahsil edilir.
Ağaç/Fidan Sigortaları poliçelerinde ise sigortalı tarafından ödenecek olan primin %15'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.
 

Sigortalı ürünümde hasar meydana geldi ne yapmam gerekir?

Bitkisel Ürün Sigortasında, teminat kapsamında olan bir riskin gerçekleşmesi halinde; sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, don hasarlarında 10 günü, diğer hasarlarda 15 günü aşmamak üzere Sesli Yanıt Sistemi uygulamasının yanı sıra, TARSİM Mobil Uygulama, tarsim.gov.tr üzerinde yer alan Poliçe sorgulama/hasar ihbarı ekranı veya acenteler aracılığıyla da Bitkisel Ürün Sigortası branşındaki poliçeleri için Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM'e) hasar ihbarında bulunabilir.
 

Hasar veya tazminat ödemesi oldu sigortam iptal olur mu?

Rizikonun gerçekleşmesi ile sigortalı ürünün bütününde tam hasar meydana geldiği takdirde, sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasarlarda sigorta teminatı, poliçede belirtilen bitiş tarihine veya bitiş tarihinden önce hasat edilene kadar meydana gelebilecek diğer hasarlar için devam eder.
 

Sigortalı ürünüm de hasar meydana geldi ve tazminat ödemesi alacağım hasar gününden itibaren kaç gün sonra ödeme alabilirim?

Hasar dosyası tekâmül ettirilerek kesinleşmiş olan tazminat miktarı en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödenir. Tazminat her halükarda hasat tarihinden önce ödenmez. Tazminat ödeme tarihinde muaccel hale gelen ve sigortalıya ait diğer ödenmemiş prim borçları, ilgili sigorta şirketinin
beyanı doğrultusunda tazminattan mahsup edilebilir. Sözleşme süresi içinde kısmi hasarların oluşması durumunda, toplam tazminat tutarı hasat sonrası bir defada ödenir.
 

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?

0242 746 76 00

Adınızı ve Telefon Numaranızı YazınSizi Hemen Arayalım