MENU

Hekim Sorumluluk

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında yer alan Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan hekimler için zorunlu bir sigortadır.
 
Teminatlar
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz.
  1. GRUP  TEMİNAT LİMİTİ  200000 TL
  2. GRUP TEMİNAT LİMİTİ   400000 TL
  3. GRUP TEMİNAT LİMİTİ   600000 TL
  4. GRUP TEMİNAT LİMİTİ   800000 TL
 
Teminat tutarı maddi, manevi tazminat ve yargılama giderleri için geçerlidir.
 

MERAK ETTİKLERİNİZ

Özel Sağlık Kurumunda çalışıyorum Zorunlu Hekim Sigortası Yaptırmalıyım oluşan riskleri öder mi?

Evet . Özel Sağlık kurumu veya Kamu hastanesi fark etmeksizin poliçede belirtilen mesleki faaliyeti sırasında sözleşme tarihindeki 10 yıllık dönemde veya sözleşme süresi içinde size yapılan tazminat taleplerine ve bu taleplere bağlantılı yargılanma giderlerini poliçe belirtilen limitler dogrultusunda öder.
 

Beyin Cerahıydım emekli oldum . 2020 yılında . 2021 yılında hastam bana dava açtı hekim sorumluluk poliçem kapsar mı?

Son poliçe döneminin bitiş tarhinden 2 yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler teminata dahildir.
 

Sigorta şirketimi ve acentemi değiştirmek istiyorum hekim sorumluluk poliçemin hangi tarihte ve hani şirketten yapıldığını bulabilir misiniz?

Tc kimlik numaranız veya uzmanlık dalınız ve Doktor Diploma/Uzmanlık Tescil No ile poliçe bilgilerinizi bulabiliriz.

Yurt dışında hekimlik yapmak istiyorum hekim sorumluluk poliçem geçerli olur mu?

Türkiye Sınırları içerisinde ifa ettiğiniz mesleki faaliyetler için geçerlidir.
 

Hekim sorumluluk poliçeleri tüm uzmaklık dalları için aynı primde midir.?

Uzmanlık dallarına göre risk grupları değişmektedir. Ve her risk grubunun primi ayrı hesaplanmaktadır.
 

Antalya’da görev yapıyorum atama kararı ile farklı bir ile veya faklı bir hastaneye geçtim poliçemi iptal ettirmem gerekli mi?

Hayır . Güncel bilgileriniz paylaşılarak mevcut poliçeniz üzerinde zeyil ile değişlik yapılacaktır.
 

Hekim Sorumluluk sigortamın teminat limiti ne kadar? Bu limiti nasıl attırabilirim?

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarı 400.000 TL’dir. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz. Teminat tutarı maddi, manevi tazminat, yargılama giderleri ve hükmolunacak faiz tutarları için geçerlidir.
400.000TL limiti yükseltebileceğimiz sigorta şirketleri ile çalışmaktayız ek ücret ödeyerek limit artışı sağlayabilirsiniz.
 

Hekim Sorumluluk sigortası neleri kapsar?

Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar.
 Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarı 400.000 TL’dir. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz. Teminat tutarı maddi, manevi tazminat, yargılama giderleri ve hükmolunacak faiz tutarları için geçerlidir.
Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların her biri için ayrı ayrı, sigorta ettiren sıfatıyla kurumları tarafından, mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri için kendileri tarafından yaptırılır.
 

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?

0242 746 76 00

Adınızı ve Telefon Numaranızı YazınSizi Hemen Arayalım